Home

  Versie 46, 1 november  2022, achtste jaargang.

De website wordt geüpdatet op 15 december 2022.


Minder, minder, minder!!!

'De feestdagen' komen er weer aan. Vieren we dan feest om even alle crisissen te vergeten waarin we ons momenteel bevinden of is het een gelegenheid om een bijdrage te leveren aan de oplossing ervan door minder en bewuster cadeautjes, kerstspullen, kleding en eten te kopen en niet mee te doen met wat gebruikelijk en 'in is' en wat reclames ons voorschotelen om 'het gezellig en leuk' te hebben. Bedrijven willen o.a. met romantische plaatjes alleen maar veel geld verdienen. Ze maken deze reclames omdat ze weten dat wij daar gevoelig voor zijn, ik ook, zoals blijkt uit onderstaande column. Zullen we eens kritisch kijken naar deze beïnvloeding die gericht is op fakegeluk en gaan nadenken over wat ons echt gelukkig maakt en daar aandacht aan besteden!

Column.


Een dictator.

 

In 2014 haalde ik, achteraf gezien, een dictator in huis. Ik dacht er mijn leven een beetje mee te veraangenamen. Ik kreeg er een handleiding van maar liefs 34 pagina’s bij. Na deze grondig te hebben bestudeerd, volgde het programmeren van de taal, de ecomode, de waterhardheid, het wel of niet gebruik maken van de meegeleverde waterfilter, de maalfijnheid en de automatische uitschakeltijd en vervolgens het vullen van het apparaat met koffiebonen en water. Ja, het betrof een koffiezetmachine die beloofde alle soorten koffiebonen te kunnen malen en koffie te zetten van allerlei sterktes en soorten, zoals gewone koffie, espresso, cappuccino en latte macchiato, waarvan de sterkte, de hoeveelheid en de temperatuur konden en dus moesten worden ingesteld.

Na deze vereiste algemene opstarthandelingen, begon ik vol spanning met het zetten van mijn eerste kop koffie, plaatste een kopje onder de uitloop, drukte op de knop ‘start’ en keek vol verwachting naar wat er ging gebeuren. Er verscheen op het display ‘Spoelen’ en dus drukte ik voor de tweede keer op de knop start en werd mijn kopje gevuld met spoelwater dat ik leegde in de gootsteen. Na ruim een uur bleek het apparaat klaar te zijn voor het zetten van mijn eerste kop koffie en ja, na nog een keer op de knop start gedrukt te hebben, begon de machine koffie te malen en na enige tijd kwam de eerste koffie uit de uitloop en kreeg ik mijn eerste kop koffie en, ik moet zeggen, hij smaakte prima.

Toen ik mijn koffie op had en het apparaat zich volgens mijn programmering automatisch moest uitschakelen, gaf het display aan ‘Spoelen’, dus zette ik mijn lege kop er nogmaals onder en werd dat gevuld met het bruinachtig spoelwater dat ik weer leegde in de gootsteen. De opstartklus was geklaard.

Bij het zette van een kop cappuccino of latte macchiato moest ik het bijgeleverde melktankje van melk voorzien en aansluiten op de machine en herhaalde zich de cyclus van spoelen, malen, zetten en nogmaals spoelen, maar kwam er de melding ‘Melkschuimer spoelen’ bij en werd de lijst met meldingen alsmaar langer met ‘Water vullen’, ‘Bonen vullen’ en ‘Afvalbak legen’. Oké, je wilt lekkere en een groot scala aan koffies, dus je moet er wat voor over hebben én het leuk vinden, immers op de machine stond: ‘CafeRomantica’.

Toen ik aan de duidelijk op het display aangegeven handelingen was gewend die blijkbaar hoorden bij het zetten van een kop koffie, ontdekte ik dat er van tijd tot tijd van mij niet alleen nog een aantal handelingen werd verwacht, namelijk de onderhoudhandelingen ‘Uitloop spoelen’, ‘Opschuimer reinigen’, ‘Systeem reinigen’, ‘Systeem ontkalken’, ‘Regelmatig met de hand reinigen’, ‘Reinigen van de zetgroep’ en ‘Filter wisselen’, maar ook de aanschaf van een speciaal en duur ontkalkingsmiddel en reinigingstabletten. Ieder onderdeel van deze onderhoudsreeks verscheen automatisch op het display. Verrichtte ik deze handeling niet tijdig, dan maakte het display me daar voortdurend en indringend op opmerkzaam. En niet elk van die onderhoudshandelingen was binnen 5 minuten gedaan. Met name het om de drie weken reinigen van de zetgroep nam behoorlijk wat tijd in beslag. De zogenaamde zetgroep moest uit het apparaat worden verwijderd, met allerlei soorten borsteltjes grondig worden ontdaan van resten gemalen koffie, grondig worden schoongespoeld, gedroogd en weer teruggeplaatst. Maar ja, je raakt aan alles gewend, dus zelfs aan een machine die je voortdurend dwingt om een groot aantal handelingen te verrichten om gewoon een kopje koffie te zetten. En ja, je hebt er behoorlijk wat geld voor neergeteld en wilt voor jezelf niet toegeven dat de koffie niet navenant smaakt. Totdat ik, na ongeveer 5 jaar, voor de zoveelste keer geïrriteerd worstelde met het in- en uitnemen van de zetgroep en het zat was. Ik heb de machine in de oorspronkelijke doos gedaan en naar de kelder gebracht en het vertrouwde Senseo-apparaat dat daar nog stond, meegenomen naar boven. Stekker in het stopcontact, water in het reservoir, een of twee milieuvriendelijke koffiepads in de padhouder, op de keuzeknop voor 1 of 2 koppen drukken, ongeveer 1 keer per maand met wat azijn het apparaat ontkalken en klaar is kees. Iedere keer als ik nu een kop koffie zet, ben ik blij van de dictator af te zijn. Ik heb hem onlangs teruggebracht naar het servicepunt. Ze waren er blij mee. Tenminste iemand ermee gelukkig gemaakt. 

Overpeinzing:


Van instinctief naar bewust handelen, van kwantiteit naar kwaliteit, van welvaart naar welzijn, via minder naar meer.


‘Ongeveer 95 procent van ons gedrag is gebaseerd op onderbewuste processen. De commerciële en politieke wereld en de sociale media zijn sterk geïnteresseerd in het grip krijgen op processen die zich afspelen in het onderbewuste van een mogelijk cliënteel. Hun vraag is eenvoudig: hoe kan ik ze zover krijgen om op mijn aanbod in te gaan? Hoe kan ik ze laten geloven wat ik zeg? Hoe kan ik ze laten betalen voor mijn aanbod?

En ze doen dat goed. Met medische technieken en inzichten onderzoeken neuro-economen en beïnvloeders hoe je mensen kan manipuleren om mee te spelen in hun spel. Sommige critici beweren dat de neuromarketeers in het brein een ‘buy button’ hopen te vinden, machthebbers een ‘vote button’. Dat is niets nieuws, het gebeurt al eeuwen. Fake news bestaat omdat handige jongens ons denken en onze beslissingen sturen.

 

Wijzelf vergeten meestal dat ons denken niet opgesloten zit in ons hoofd. Onze gedachten ontwerpen de buitenwereld en de buitenwereld kleurt ons denken en dus onze binnenwereld. De vele info die via de (sociale) media ons denken binnensluipt, gedraagt zich als een virus in ons hoofd. Het is ‘the hacking of the mind’, schrijft Robert Lustig.

 

Als onze binnen- en buitenwereld in een open verbinding met elkaar staan, is ons denken en voelen vatbaar voor sterke onbewuste beïnvloeding van vrienden, kennissen, boeken, films, media als Facebook, Instagram, Twitter …

 

Oefening in bewustwording maakt je bewust van de vele ‘verborgen’ prikkels waaraan je onderhevig bent. Het ontwikkelen van je bewustzijn zorgt ervoor dat je bij jezelf blijft en daar rust vindt. Je zult minder reageren en meer reflecteren, om alleen daar in te grijpen waar het er werkelijk toe doet. Je weet welke gevoelens van jou zijn, vanwaar ze komen. Je snapt dat wat zich toont in je binnenwereld reacties geeft in de buitenwereld en je beseft wanneer je emoties van anderen overneemt. Je wordt minder manipuleerbaar en komt dichter bij je eigen essentie. Je voelt je gelukkiger. Je kan wat er in je leven gebeurt een plaats geven. Dat geeft innerlijke rust. Je wordt stilaan meester van jouw innerlijke wereld en wat je zelf in de buitenwereld zet. Bewust worden betekent dus ook dat je je verantwoordelijkheid opneemt voor jezelf én voor ons samenleven in de wereld.’


 

Jos Pauwels, Ik wist het! Gebruik je intuïtie voor een beter leven’, pag. 247-250. Overgenomen en vrij geïnterpreteerd.

 

We ontwikkelen ons stapsgewijs van instinctieve wezens die leven vanuit onbewuste impulsen vanuit onszelf en vanuit de buitenwereld naar bewuste wezens die leven vanuit bewust gekozen eigen normen en waarden en zich bewust zijn van de invloed van de buitenwereld op hen en van de invloed van hen op de omgeving.

 

Eerst zijn we ons niet bewust van alles wat we denken, voelen en doen en wat de gevolgen daarvan zijn voor onze persoonlijke groei en ontwikkeling en voor onze omgeving. Via opvoeding en reflectie worden we ons bewust van wat we denken, voelen en doen en de invloed hiervan op ons eigen leven en dat van anderen. Als we inzien dat die invloed negatief is, zoeken we hopelijk wegen om onze manier van denken, voelen en doen zodanig te veranderen dat die onze persoonlijke groei en ontwikkeling en die van de wereld positief beïnvloedt.

De nieuwe bewuste manier van denken, voelen en doen wordt op den duur vanzelfsprekend. We hoeven er niet meer over na te denken, zoals we niet meer hoeven na te denken over wat we allemaal moeten doen als we goed hebben leren autorijden, zoals dat het geval is met alle vaardigheden die we ons hebben meester gemaakt.

 

Samengevat: we maken een ontwikkeling door

 

van onbewust onbekwaam

naar bewust onbekwaam

naar bewust bekwaam

naar onbewust bekwaam:

 

de weg van een onbewuste, instinctieve manier van leven naar een bewuste manier van zijn.

 

Dieren hebben geen vrije wil, mensen in potentie wel. Dieren leven vanuit hun instincten, mensen hebben bij hun geboorte de potentie van bewustzijn meegekregen om die verder te ontwikkelen ten behoeve van hun fysieke, psychische en spirituele groei en voor een wereld waarin dat voor iedereen mogelijk is.

  Teksten:


  Over de zinloosheid van onze zucht naar onbegrensde groei.


  'Het bruto binnenlands product (bbp) meet uitsluitend goederen en diensten met een prijs. Hij cijfer is in zijn huidige opzet vooral goed in het meten van kwantiteit, in plaats van kwaliteit. Méér productie is eigenlijk altijd beter dan minder, omdat de optelsom van prijzen in dat geval stijgt. Om duidelijk te maken hoe haaks deze meetmethode op ons geluk en welzijn staat, verleggen we onze blik naar de Verenigde Staten. De afgelopen veertig jaar zijn er binnen de landsgrenzen meer Amerikanen gestorven door vuurwapengeweld dan in alle oorlogen die het land ooit voerde bij elkaar opgeteld. Maar in plaats van de wapenindustrie hiervoor te straffen, draagt iedere kogel die Amerikanen op elkaar afvuren bij aan de groei van het bbp, tot grote trots van de sector. Al in 1968 verwoordde Robert Kennedy het treffend toen hij de kiezers voorhield dat het bbp alles verteld over de economie, behalve waarom die het leven de moeite waard maakt.

  Dichter bij huis worden we ook voortdurend verleid tot tal van aankopen die op geen enkele manier bijdragen aan ons geluk, maar simpelweg nieuwe groei forceren. Neem bijvoorbeeld de frequentie waarmee producenten van smartphones de plugs van de datakabels en opladers veranderen. En waarom kunnen we geen wasmachines of telefoons meer maken die twintig jaar meekunnen, en veranderen de collecties van kledingwinkels steeds sneller. Het antwoord op al deze vragen: het verlangen naar groei. Een fabrikant die jaar op jaar wil groeien in productie, kan het zich nauwelijks permitteren om onverwoestbare spullen te produceren. Zodoende staan onze huidige groei-ambities een duurzame productie in de weg. En ook de meeste medewerkers die betrokken zijn bij de productie en distributie zien hun welvaart amper stijgen. Dus waarom zouden we langer al dat arbeidspotentieel inzetten voor een economie die niet voor ons werkt?

  In een nieuw economisch verhaal willen we kwaliteit boven kwantiteit. De enorme verspilling aan grondstoffen, energie en geld voegt geen enkele waarde toe aan ons dagelijks leven. Wat schieten we er als samenleving mee op aan producten die ontworpen zijn om mensen te doden in onze belangrijkste index evenveel waarde toe te kennen als aan die zaken die ons in leven houden? Voortaan, wanneer beleidsmakers tevreden zijn over groei, moet onze eerste vraag zijn: ‘Groei van wat precies?’


  Sander Heijne en Hendrik Noten, Fantoomgroei: Waarom we steeds harder werken voor steeds minder, pag. 182-183.  'Alles in onze samenleving is erop gericht het ons gemakkelijk te maken, overal wordt ons beloofd dat we onze eigen wereld mogen maken, dat onze blik op de wereld maatgevend is. Overal lonkt die ‘verdovende veiligheid’. En hier maant een stem uit een ver verleden ons om precies het tegenovergestelde te doen – niet uit godsvrucht, niet uit recalcitrantie, niet om onszelf een goed gevoel over onszelf te geven, niet om beloond te worden in een of ander vaag hiernamaals.

  Het is de stem die zegt dat als wij het onszelf niet moeilijk maken, het ons flink moeilijk gemaakt zal worden. Wanneer we ons niet inspannen om ons daadwerkelijk in andere ervaringen dan die van onszelf te verplaatsen, ons daadwerkelijk in gedachtewerelden proberen in te leven die niet de onzen zijn, als we niet bereid zijn tegen ons eigenbelang in te denken, onszelf te verliezen, zullen we uiteindelijk zelf minder mens zijn. Onze eigen levens zullen dan even comfortabel als nietszeggend zijn. Die boodschap is in geen enkele tijd geriefelijk of geruststellend. In onze tijd is zij even radicaal als noodzakelijk.'


  Bas Heijne, Mens/onmens.


  ‘Net zoals je angst nodig hebt om als mens in leven te blijven, heb je je ego ook nodig, want dat verschaft je de fundamentele contouren van je persoonlijkheid – om je te helpen je individualiteit op te eisen, je verlangens te specificeren, te leren inzien waar je voorkeuren naar uitgaan en je grenzen te stellen.

  Maar je moet je ego niet alle touwtjes in handen geven, want dan loopt het uit op een fiasco. Je ego is een fantastische bediende, maar ook een verschrikkelijk bediende – je ego wil namelijk maar één ding, en dat is beloond worden, beloond worden en nog eens beloond worden. En aangezien dat nooit genoeg is, zal je ego altijd teleurgesteld zijn. Als je daar niets aan doet, zal een dergelijke teleurstelling je van binnenuit opvreten. Zo’n ego dat niet aan banden wordt gelegd noemden de boeddhisten een ‘hongerig spook’ – altijd uitgehongerd, altijd brullend van verlangen en hebberigheid.

  Maar mijn redding is deze gedachte: ik weet dat ik niet alleen een ego ben, maar ook een ziel. En ik weet dat mij ziel maalt om beloning of mislukking.’

   

  Elisabeth Gilbert, Big Magic, pag. 230-231.

  Beelden van september  t/m oktober 2022:

  Je kunt alle afbeeldingen op deze website vergroten door erop te klikken.

  Gehoord: "Mamma, waarom zit deze meneer in de gevangenis?".

  Beeldje van een heilige in de nis onder het kruis van 'De drie beeldjes' in Valkenburg.

  Gezien: Lokale variaties in de Limburgse taal op prullenbakken in de gemeente Vaals.

  1. Dialect dorp Vijlen.   2. Dialect stad Vaals.

  Van de zomer naar de wonderen en de kleuren van de herfst.

  Boeken en muziek:

  Prachtige authentieke Corsicaanse muziek, gezongen door bekende Franse zangers, wellicht uitgegeven als gevolg van het succes van de Corsicaanse groep I Muvrini.

  Kunst en architectuur:

  Henny Vermeiren. Vijf voor twaalf. Digitale fotografie op canvas 150x60 cm.

  'Henk vraagt aan zijn vrouw Marianne: Is het nog wel verantwoord om nog kinderen op aarde te zetten?'

  1: Jean Spronck. Landschap. Olieverf.    2: Jean Spronck. Omgeving Gulpen. Olieverf en pastel.

  1: Henny Vermeiren. Eigentijdse muziek. Olieverf op doek.    2: Henny Vermeiren. Ode aan de wilg. Olieverf op doek. 

  Elly van der Sanden. Bloemenparadijs. Acrylverf.

  KIV: Kunst in Valkenburg. Expositie in het park van Chateau St. Gerlach.

  1 en 2: Leo Horbach. Dell Amore. Marmer uit Romenie.    3 en 4: Leo Horbach. Cherish the heart of stone. Laaser marmer.

  1: Sjer Jacobs. Verliefd. RVS.  2: Harry Schroen. Object 74. Polyester.   3: Harry Schroen. Object 68. Polysester.

  't Koelleëve': monument voor het mijnverleden van de Laura- en Juliamijn in Eygelshoven.

  Plek: Rotonde Waubacherweg-Rimburgerweg Eygelshoven.

  Initiatiefnemers: John Coervers en Jos Hermans.

  Financiers: Gemeente Kerkrade en sponsors.

  Betrokken kunstenaars: Maria Stams en Jan Hanssen.

  Uitvoering: Hanssen Biobouw Heerlen.


  'Het gehele werk was een schoolvoorbeeld van harmonieuze samenwerking tussen alle partijen, ten zeerste passend bij de sociale cohesie die kenmerkend was voor de jaren 50 en 60, waarin er voor elkaar zijn vanzelfsprekend was. Dat was, naast het ontstaan van een prachtig kunstwerk, wellicht wel de mooiste ervaring.'  Jan Hanssen.


  De twee gebogen elementen verwijzen naar de twee mijnen Laura en Julia, van elkaar gescheiden door de Feldbiss (een breuk in de aardkorst die door Duitsland, België en Nederland loopt). De binnenmuren zijn voorzien van twee grote keramiekreliëfs van Maria Stams met impressies van de man als ondergrondse mijnwerker en van het leven van de vrouw thuis. De buitenmuren van baksteen refereren aan de architectuur van de mijn Laura, met name van de mijnschacht Hendrik, en aan een schachtwiel. De beide muren zijn verbonden met plaat van cortenstaal waarin afbeeldingen zijn uitgesneden die verband houden met het mijnleven.

  Architectuur: Tiny Houses.

  Het gemiddelde woonoppervlak per persoon was in Nederland in 2018 volgens CBS-cijfers 53 vierkante meter met uitschieters ver boven de 75 vierkante meter. In het kader van MINDER en de heersende woningnood: aandacht voor het Tyni Hous. 

  Een Tiny Hous heeft een maximaal woonoppervlak van 50 m2, is idealiter (deels) zelfvoorzienend, van goede kwaliteit en esthetisch gebouwd en functionerend als full-time bewoonde woning. Mobiel zijn is geen voorwaarde maar vaak een middel. Volledig off-grid zijn is een mogelijkheid maar geen eis. Off-grid, ook wel autarkisch genoemd, betekent grofweg dat je niet aangesloten bent op het elektriciteitsnet, het gasnetwerk, de watervoorziening en het riool.

  Nieuw uitgaven:

  Voorbij het einde. Mijn wensen voor als ik elders ben.


  Om mijn geliefden na mijn overlijden niet op te zadelen met allerlei gezoek naar dingen en zaken die dan geregeld moeten worden en om aan te geven wat mijn wensen zijn ten aanzien van wat er met mijn lichaam gebeurt, heb ik een boekje gemaakt met de volgende inhoud:


  1. Overleden: Wat moet er geregeld worden?

   Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overlijden.   

  2. Belangrijke gegevens.  

           2.1   Algemeen.

           2.2   Executeur testamentair.

           2.3   Wachtwoorden en inlogcodes. 

           2.4   Donorregister. 

           2.5   Gegevens Gemeente. 

           2.6   Gegevens huisarts.       

           2.7   Ziektekostenverzekering. 

           2.8   Uitvaartverzekering.    

           2.9   Testamenten en codicil. 

           2.10 Bankzaken.          

           2.11 Inkomsten.                   

           2.12 Appartement.

                   Verhuurder, woonverzekering, belastingen, energie- en waterleverancier,

                   tv, internet en telefoon, internetbeveiliging en sociale media.     

           2.13 Abonnementen.      

           2.14 Auto.            

       3. Hoe te gedenken?   

           3.1 Praktische zaken.              

           3.2 De herdenkingsbijeenkomst.    

       4. Namen en adressen betrokkenen. 

           4.1 Gegevens van betrokken ondernemingen.  

           4.2 Lijst uit te nodigen familie en vrienden.  

           4.3 Gegevens van ‘genodigden’.   

           4.4 Adressen van mensen met bericht achteraf.


  Dit boekje is niet bedoeld voor derden, maar het vermelden ervan is wellicht een aansporing om zelf dit soort zaken te regelen en op papier te zetten omdat ik uit mijn omgeving hoor hoe ingewikkeld en moeizaam zaken lopen die geregeld moeten worden na het overlijden van dierbaren als daar geen duidelijkheid over bestaat.

  Refelcties. Thema’s en overpeinzingen: 7 jaar harriebielders.nl


  Voorwoord.


  Het begon met de uitnodiging in 2014 om toe te treden tot de redactie van de website ‘Verhalen’, een website waarop iedereen zijn verhalen kwijt kon, ik dus ook mijn verhalen die ik tot dan moest laten drukken om ze met anderen te delen.

  Na een half jaar ben ik uit de redactie van deze website gestapt omdat elk verhaal goedgekeurd moest worden door alle leden, wat weken duurde en wat ik voelde als een beperking van mijn eigen manier van schrijven wat betreft onderwerp en stijl. Gecharmeerd van de eigentijdse snelle manier van publiceren via een website, besloot ik mijn eigen website op te starten.

   

  Nu, na 7 jaar, kent de website 45 updates met o.a. de teksten van boeken, verhalen en columns van mezelf en teksten van anderen die me inspireerden.

  Elke update prikkelt mijn zoekende geest om een thema te vinden dat bij de betreffende periode past, om me daarin te verdiepen en het te verwoorden. Al schrijvend ontdek ik dan of ik het probleem of de situatie rondom het thema echt begrijp, net zoals ik, toen ik jarenlang lessen, colleges en cursussen gaf, tijdens het verwoorden van mijn gedachten merkte of ik het te bespreken onderwerp zelf wel of nog niet goed begreep. Als ik het onderwerp niet goed kon overbrengen, wist ik dat ik het onderwerp nog niet goed onder de knie had en ik me er nog eens goed in moest verdiepen. Al docerend ontwikkelde ik zo ook mezelf en dat geldt ook voor het werken aan mijn website. Mezelf ontwikkelen en het ontdekte delen met anderen, geeft voldoening. Het is de motor van de website.

   

  Onlangs besloot ik om ter gelegenheid van 7 jaar harriebielders.nl de thema’s en overpeinzingen van de afgelopen 45 updates vast te leggen in een boekje als reflectiemateriaal voor mezelf en anderen.

   

  Ik ontdekte al werkend aan het boekje, dat bepaalde onderwerpen terugkwamen, wat me bewust maakte van wat me voortdurend boeit en mijn aandacht heeft. Ik heb getwijfeld of ik die herhalingen erin moest laten, maar toen herinnerde ik me het gezegde uit mijn gymnasiumtijd: Repetitio est mater studiorum, ofwel: Herhaling is de moeder van de studie.

   

  Het boekje is bedoeld voor stille momenten van reflectie, iedere keer een klein stukje om gebeurtenissen, teksten en gedachten te herkauwen. Ik wens je even veel inspirerende momenten als toen ik alles schreef.


  De teksten van dit boekje zijn te lezen onder 'Gedachten' in het hoofdmenu van deze website. Ook is het boekje te bestellen via mijn emailadres harriebielders@gmail.com onder vermelding van je naam en adres. Het boekje, 135 pagina's, kost 15 euro inclusief de verzendkosten.

  Mijn tachtigste levensjaar.


  Ik begin binnenkort aan mijn 80ste levensjaar en dat getal geeft me een apart gevoel en doet me nadenken over mijn leven en het leven in het algemeen.


  De tekst van dit boekje is te lezen onder 'Verhalen' in het hoofdmenu van deze website. Het boekje is ook te bestellen via mijn emailadres harriebielders@gmail.com onder vermelding van je naam en adres. Het boekje kost 7,50 euro inclusief de verzendkosten.

  Wat zegt je geboortedag over jou?


  Toen we naar deze aarde kwamen, hebben we een rugzakje meegenomen met allerlei zaken die we nodig hebben om datgene te kunnen realiseren wat we ons voor dit leven hebben voorgenomen. Het is zoals het rugzakje dat we meenemen als we een bergwandeling gaan maken of het koffer dat we inpakken en meenemen als we op reis gaan.

  Zo hebben we alle verworvenheden van onze vorige levens meegenomen naar ons nieuwe leven op deze aarde, hebben we tijdens ons geboorteproces allerlei eigenschappen van onze ouders overgenomen in ons DNA en heeft de constellatie van kosmische energie op het moment van onze geboorte ons mede bepaalde karaktereigenschappen meegegeven. Met dit rugzakje beginnen we het voorgenomen leerproces om via onze persoonlijke weg uiteindelijk een meer bewust, vrij en betrokken mens te worden.


  We beginnen het leerproces als een hulpeloos wezentje dat stapsgewijs zijn lichaamsfuncties ontdekt en ontwikkelt, daarna zijn denken en voelen, zijn persoonlijkheid en zijn diepste zijn, zijn ziel. Iedereen heeft daarin zijn eigen, specifieke weg te bewandelen met als leidmotief zijn diepste dromen, waarin zijn levensopdracht verscholen ligt.


  We verschillen niet alleen van elkaar wat betreft onze dromen, maar ook wat betreft ons karakter, onze krachten die dynamiek aan ons leven geven, zoals die zichtbaar worden in de verschillende temperamenten die vooral in onze kindertijd en in bepaalde levensfase uitgesproken of gemengd aanwezig en zichtbaar zijn.

  Een aspect dat ons karakter mede bepaalt en dus dynamiek aan ons leven geeft, is, zoals reeds gezegd, de sterrenconstellatie, het sterrenbeeld dat zichtbaar is op het moment van onze geboorte: we zijn onder een bepaald gesternte geboren.


  Vanaf ons 14de levensjaar ligt de accent op onze persoonsontwikkeling en begint deze zijn eigen kleur te krijgen, een van de vele ‘kleuren’ van de planeten Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus of Neptunes en ontwikkelen we ons als doe-, voel- of denktype en als een vinder of zoeker.


  Het boekje 'Wat zegt je geboortedag over jou?' geeft inzicht in de verschillende temperamenten, de verschillende sterrenbeelden en hun karakteristieken en kleuren, de kenmerken van de verschillende planetentypen en in andere typeringen van karakters. 


  De vraag kan gesteld worden wat de betekenis is voor ons leven van het beschrijven van onze karaktertrekken. Naar mijn mening kan het een belangrijke functie hebben in het proces van bewustwording van wie we zijn, wat onze sterke en zwakke kanten zijn, als een van de voorwaarden om ons verder te ontwikkelen. Ons karakter is niet statisch, we starten met bepaalde karaktertrekken, maar we kunnen ze ontwikkelen. We kunnen ons van onze specifieke karaktertrekken bewust worden en ze bewust inzetten voor een positief en gelukkig leven en de zwakke kanten ervan verbeteren.


  In het bovenstaande boekje is de invloed van sterrenbeelden beschreven op de karakters van 11 leden van mijn familie.

  Wil jij ook meer inzicht krijgen in de invloed van de cosmische energie tijdens je geboortedag op jouw karakter en kennis nemen van de verschillende temperamenten en karaktertypen, dan kun je de geboortedatum en het geboortejaar aan mijn doormailen (harriebielders@gmail.com) en dan ontvang je bovenstaand boekje met de belangrijkste eigenschappen van de door jou opgegeven persoon of personen en de bovenstaande algemene informatie.

  De prijs van het boekje is afhankelijk van het aantal opgegeven personen en kan varieren tussen 7,50 en 12,50 euro inclusief de verzendkosten.

  Er is weer een nieuwe TV-serie Chansons begonnen. Als deze serie je verlangen aanwakkert om naar Parijs te gaan (met de Thalys natuurlijk) en je op zoek bent naar een reisgids, kun je de onderstaande tweedelige gids bestellen die ik eind 2021 schreef.

  Parijs.

  Herinneringen aan dwaaltochten door Parijs.


  Gedurende 30 jaar heb ik de stad Parijs vele malen bezocht en er rondgedwaald. De indrukken, ervaringen en wetenswaardigheden die ik tijdens deze dwaaltochten heb opgedaan, heb ik vastgelegd als herinnering voor mezelf en als reisgids voor iedereen die deze bijzondere stad wilt bezoeken en ontdekken.

  De reisgids bestaat uit twee handzame delen van 13x17 cm., tesamen 224 pagina's, met 60 plattegrondjes en 140 fotos.


  Inhoud:

  Deel A:

  0. Ronddwalen door Parijs.

  1. Tuinen en parken.

  2. Musea.

  3. Kerken.

  4. Begraafplaatsen.


  Aantal pagina's: 113


  Deel B:

  0. Over Parijs.

  1. Pleinen.

  2. Wijken.

  3. Passages en warenhuizen.

  4. Wat niet mag ontbreken.


  Aantal pagina's: 111.


  Valkenburg 2021.

  © Harrie Bielders


  De gehele gids kost 25 euro, als speciale chansonsactie: inclusief verzendkosten. Je kunt de gids bestellen via harriebielders@gmail.com onder vermelding van je naam en adres.

  Voor alle inlichtingen over alle uitgaven: ga naar 'Winkel' in het hoofdmenu of klik op onderstaande klop.

  Je kunt alle afbeeldingen vergroten door erop te klikken.

  Reacties en  aanbevelingen via

   harriebielders@gmail.com